Hier bent u: Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

BEGINNEN
Hoe kan ik aanmelden? 
Aanmelden voor zwemles bij Zwemschool Shoebi kan via onze website www.zwemschoolshoebi.nl.

Kan ik kijken tijdens de zwemlessen?
Ouders/verzorgers kunnen altijd met de zwemlessen mee kijken vanuit de hal achter de ramen. Eens in de 2 maanden mag je de laatste 5 minuten de zwemzaal naar binnen om uw kind van dichtbij te zien zwemmen.

Wat is de ideale leeftijd om te starten met zwemlessen?
De Nationale Raad Zwemveiligheid vindt: hoe eerder een kind veilig is in het water, hoe beter. De meeste kinderen die verdrinken, zijn immers tussen de 0 en 4 jaar oud. Vanaf zeer jonge leeftijd zijn er mogelijkheden in het zwembad om kinderen veiliger in en om het water te laten bewegen. Bij zwemschool Shoebi is het ook mogelijk om vanaf 3 jaar Peuterzwemmen te komen volgen.
De adviesleeftijd om te starten met zwemles van het A-Diploma is 4,5 jaar. Er zijn ouders die liever eerder willen starten met zwemles, namelijk als hun kind 4 of zelfs 3 jaar is. De eisen die aan het A-diploma zijn gesteld, zijn te moeilijk voor een kind van drie jaar om te halen. Zelfs een kind van 4 kan moeite hebben om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Door komt bij dat een kind van 4 ook start op de basisschool Dit is voor een kind een grote verandering, die veel energie kost. Wacht een half jaar en het kind zal makkelijker door de zwemles heen lopen. Ouders die graag willen dat hun kind leert zwemmen vůůrdat je kind 4 is raden we aan om peuterlessen te volgen (Spetteren met Shoebi). Zo kan het kind ervaring opdoen in het water. Eenmaal begonnen met de zwemlessen voelt het kind zich dan al vrij en vertrouwd in het water.

Hoe snel heeft m'n kind zijn/haar zwemdiploma?
Als het Nationaal Zwemdiploma A eenmaal binnen is, zijn Nationaal Zwemdiploma B en het complete ZwemABC(= de Nationale Norm Zwemveiligheid) ook binnen bereik. Uitgangspunt voor het gemiddelde kind om het A-Diploma te halen is een lesduur van in totaal ongeveer 48 klokuren. Voor het B-Diploma staan nog eens 12 klokuren, en voor C nog 12 klokuren.
Er zijn grote verschillen tussen kinderen in Nederland. De totale duur hangt deels af van kenmerken van de kinderen. Zo duurt het soms even voordat een kind zich vertrouwd voelt in het water (geen angst)en pikt het ene kind de techniek van de zwemslag makkelijker op dan de ander. Daarnaast is de kwaliteit van de lesgevers cruciaal. Het goed kunnen aansluiten als lesgever op de verschillende kinderen in de groep vraagt veel kennis en expertise. De totale lesduur hangt niet samen met hoe vaak per week een kind lessen volgt. Er vraagtekens bij extreem korte cursussen waarbij kinderen binnen een beperkt aantal weken hun diploma's behalen. Hoewel ze op dat moment voldoen aan de normen denken we dat 'snel geleerd' ook weer snel 'verleerd' tot gevolg heeft. 

Hoe kan ik m'n kind afmelden?
U kunt uw kind afmelden in de zwemscore module (IZM).

Kan ik zelf oefenen met m'n kind om het zwemtraject te versnellen?
U kunt het voor uw kind makkelijker maken door veel te gaan zwemmen. Doe dan geen oefeningen, maar maak het zwemmen leuk. Ga samen van de glijbaan of doe spelletjes in het water. Uw aanwezigheid zorgt ervoor dat uw kind zich op zijn/haar gemak gaat voelen in het water. Dat geeft zelfvertrouwen!

Waar moet ik me melden voor de eerste zwemles bij Zwemschool Shoebi?
Wanneer uw kind om 16.00 uur start, zullen wij jullie verwelkomen in de hal. Komt u op een later tijdstip, zult u een e-mail ontvangen met daarin instructies. Wij zullen namelijk al in de zwemzaal zijn om les te geven. Voordat de les van uw kind start, zal de zwemjuf/meester uw kind komen ophalen bij de glazen tussendeur.

Mijn kind springt al zelf in het water, moet hij/zij dan nog steeds in niveau 1 starten?
Dat is heel fijn maar dat is niet het enige wat het kind moet kunnen. In niveau 1 moeten ze niet alleen watervrij zijn maar worden ook de beenslagen van de borst- en rugcrawl, survival en onder water zwemen aangeleerd en uiteindelijk moet uw kind dit alles zonder drijfmiddelen kunnen.

Als m'n kind niet kan komen zwemmen, krijg ik dan een inhaalles?
U kunt uw kind afmelden in het IZM(internet Zwemscore Module).Op deze pagina kunt u uw kind afmelden voor een zwemles. Zodra u dit doet, krijgt u een inhaaltegoed en kunt u op een ander tijdstip de zwemles inhalen (u kunt maximaal 6 inhaallessen krijgen). Zo hoeft uw kind nooit een zwemles te missen!

Kan ik ook met m'n kind al voor de leeftijd van 4 jaar iets gaan doen?
Jazeker, uw kind kan vanaf 3 jaar al bij ons komen Spetteren met Shoebi. Dit is een peuter zwemles waarbij papa of mama of misschien wel opa of oma mee gaan in het water om allerlei oefeningen en spelletjes in het water toe doen(veelal op muziek) waarbij uw peuter plezier heeft in het water en de grondbeginselen leert van het ABC-traject. 

Schoolzwemmen of zelf op les?
In ongeveer 30 % van de gemeenten in Nederland volgen kinderen via de basisschool zwemles. Schoolzwemmen wordt op verschillende manieren gegeven. Er zijn gemeenten die ervoor kiezen om een soort van 'gymnastiekles in het zwembad' aan te bieden. Andere gemeenten kiezen kiezen voor het schoolzwemmen gekoppeld aan het halen van zwemdiploma's. Dit kan verschillen per gemeente en per basisschool. 
De meeste ouders kiezen er echter voor hun kind zelf al eerder op zwemles te doen. De schoolzwemles start meestal pas als de kinderen ongeveer 7 jaar oud zijn.  Vooral jonge kinderen lopen risico in de buurt van water. Hoe eerder een kind zich in het water kan redden, hoe veiliger dat is. 
Ook de Rijksoverheid schrijft op haar website over schoolzwemmen.

Hoeveel kinderen zwemmen er bij Zwemschool Shoebi in een groep?
Bij Zwemschool Shoebi zwemmen er normaal gesproken maximaal 8 leerlingen in een groepje. Incidenteel 9 leerlingen. Dit zou wel eens kunnen voorkomen omdat er een leerling een inhaalles gepland heeft.

Op welk moment kan ik m'n kind het best aanmelden voor zwemles?
Wij hebben momenteel een wachtlijst van 4 tot 6 maanden. Het is dus verstandig om uw kind voor zijn/haar vierde verjaardag in te schrijven. U wordt uitgenodigd wanneer er plek is en de uitnodiging gaat op datum, dus degene die het kind eerst heeft ingeschreven wordt het eerst uitgenodigd. 

Wat wordt bedoeld met niveau's van zwemveiligheid?
De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft ieder niveau van zwemveiligheid gekoppeld aan een diploma van het Zwem-ABC. Je voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als je het volledige Zwem-ABC op zak hebt. De Zwemdiploma's A en B zijn tussenstappen naar het complete Zwem-ABC. Deze niveaus sluiten aan op de soorten zwemwater in Nederland waar volwassenen en kinderen zwemmen.
  • A-Diploma : je beheerst de vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.
  • B-Diploma : je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslag bassin en een stroomversnelling.
  • C-Diploma : je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten(behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid/C-Diploma beheers je de vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag. 

Wat is de Nationale Norm van Zwemveiligheid?
De Nationale Norm Zwemveiligheid staat gelijk aan het C-Diploma. Het complete ABC is een paspoort voor een leven lang zwemplezier. Met de Nationale Norm Zwemveiligheid/C-Diploma beheers je de vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag. 

Waarom een Nationale Norm van Zwemveiligheid?
Het hogere doel van de Nationale Raad Zwemveiligheid is de zwemveiligheid van alle mensen in Nederland op een zo'n hoog mogelijk niveau te brengen. Daarbij past een Nationale Norm en niet de situatie dat elke zwemlesaanbieder zijn eigen lokale norm bepaalt. Zwemschool Shoebi voldoet aan de Nationale Norm en dit kan je ook bekijken in de zwemleslocator.
 
ZWEM-ABC
Wat moet m'n kind aan naar zwemles?
Het is belangrijk dat uw kind tijdens de zwemles badkleding draagt, dat lekker zit en hygiŽnisch is. Het soort of merk maakt niet uit.

Krijg m'n kind drijfmiddelen?
Wanneer uw kind voor het eerst bij ons op zwemles komt krijgt hij/zij om elke arm drie bandjes. Deze zorgen ervoor dat uw kind blijft drijven. Deze worden later afgebouwd.

Mag m'n kind een zwembril op?
Reageren de ogen van je kind erg gevoelig op chloor tijdens het zwemmen? Je kunt met Stephanie bespreken ůf en wanneer een chloorbrilletje tijdens de lessen gebruikt mag worden. Bij het diplomazwemmen is een zwembrilletje niet toegestaan(behalve bij de borst- en rugcrawl). De reden? Als je kind onverwacht in het water terecht komt, heeft hij/zij ook geen zwembrilletje op en moet je kind zich kunnen redden.

Waarom zwemmen kinderen met kleding aan tijdens het zwemmen voor zwemdiploma?
De doelstelling van gekleed zwemmen is het nabootsen van een realistische situatie waarin een kind terecht kan komen. Daarmee zorg je ervoor dat kinderen niet in paniek raken als deze situatie zich daadwerkelijk voordoet. Als je kleding aan hebt, plakt dit aan de huid. Een kind kan daarvan in paniek raken als hij/zij dit niet gewend is. Een kind dat per ongeluk in het water terecht komt, draagt normale dagelijkse kleding en geen zwemkleding. Daarom wordt tijdens het diplomazwemmen getoetst of een kind zich ook gekleed kan redden.

Moet dat nou, dat gat in het zeil, onder water?
Dat vragen ouders zich weleens af. Sinds 1998 moeten kinderen bij het diplomazwemmen onder water door een gat in een zeil zwemmen, dat verticaal in het water hangt. Deze opdracht is toegevoegd, omdat de Nationale Raad Zwemveiligheid het belangrijk vindt dat een kind niet alleen onder water kan zwemmen, maar zich ook kan oriŽnteren door om zich heen te kijken. Die vaardigheid wordt getoetst door het kind door het gat te laten zwemmen:daarvoor moet het de ogen immers open houden. Bij Zwemschool Shoebi bouwen we dit op door de kinderen eerst door het kleine gat te leren zwemmen en in het volgende groepje door het zeil met gat wat vereist is bij het diploma zwemmen. 

Zakken tijdens het examen, kan dat?
Onze zwemonderwijzers laten hun leerlingen alleen deelnemen aan het afzwemmen als zij denken dat de kinderen het examen kunnen halen. Ons leerlingvolgsysteem helpt om de afweging goed te maken. Maar een Examinator Nationale Zwemdiploma's bepaalt uiteindelijk of je kind zijn/haar diploma krijgt. Het is in principe dus mogelijk dat je kind zakt bij het diplomazwemmen.

Hoe weet ik dat ik een écht Nationaal Zwemdiploma in handen heb?
Het Zwem-ABC uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid heeft een aantal echtheidskenmerken. Op de voorzijde van het diploma is links bovenin een wit clipje onder ons loge een uniek nummer en een zilverkleurig hologram te zien. Daarnaast is het 'ABC'blokje kenmerkend voor het Zwem-ABC

 
NA HET ZWEM-ABC
Hoe hou ik de vaardigheden van m'n kind op peil?
Wie het Zwem-ABC heeft gehaald, heeft op dat moment voldaan aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen en volwassenen die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt voor zich dat daarmee de veiligheid in het geding is. Zwemconditie houd je op peil door te zwemmen. Bij Zwemschool Shoebi bieden we daarom allerlei zwemlessen aan voor na het Zwem-ABC.

Zwemdiploma kwijt/bewaren?
Het Nationale Zwemdiploma A, B en C wordt eenmalig verstrekt. In verband met de privacywetgeving is er geen landelijk database waarin wordt bijgehouden wie welk zwemdiploma in bezit heeft. Voor sommige opleidingen, zoals in de sectoren sport, politie of brandweer, is het nodig het zwemdiploma te kunnen tonen bij de start. Bewaar het zwemdiploma daarom goed. Moet je het zwemdiploma kunnen overleggen en ben je die kwijtgeraakt? Dan zou je opnieuw kunnen afzwemmen voor het A, B of C-Diploma.
 
VEILIGHEID & HYGIňNE
Waar moet ik op letten als m'n kind in of rondom het water speelt?
Met het Zwem-ABC zijn kinderen toegerust met vaardigheden om veilig plezier te maken in en om het water. Maar kinderen blijven kinderen en ouders moeten altijd blijven opletten. Bij open water, maar ook in een zwembad met toezichthouders.

Wie kan mij helpen, als ik denk dat er iets niet pluis is bij m'n zwemlesaanbieder?
Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen, heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche voor aanbieders van zwemlessen opgesteld.
Onze lesgevers zijn allemaal in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en werken volgens de beschreven Gedragscode Zwembranche. Ouders en verzorgers van kinderen die bij ons les krijgen en die twijfels hebben of er iets fout gaat maar niet goed weet wat hij/zij ermee moet doen kunnen altijd kosteloos een beroep doen op het Centrum Veilige Sport Nederland, onderdeel van het NOC*NSF(www.centrumveiligesport.nl) 

Hoe zit het met de kwaliteit van het water?
De kwaliteit van het water wordt streng gecontroleerd.De Wet hygiŽne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden(WHVBZ)is van toepassing. In alle zwembaden wordt chloor gebruikt. Dat is op dit moment wettelijk verplicht. Chloor voorkomt dat schadelijke bacteriŽn die mensen bij zich dragen, zich verspreiden in het zwembad.

Wat kan het effect zijn van chloor?
Het kan gebeuren dat jij of je kind het chloor in het water onprettig vindt of er zelfs klachten door krijt. Meestal beperkt zich dit tot rode ogen. Hoe het water wordt ervaren, is afhankelijk van de waterbehandeling: hoe vaak wordt het ververst? Hoeveel chloor wordt er gebruikt? Maar ook het gedrag van de bezoekers speelt een rol.
Zwemmen is gezond, dat staat buiten kijf. En de desinfecterende werking van chloor zorgt ervoor dat er veel minder mensen ziek worden dan vroeger. Meer het blijft een chemische stof. Wat veel mensen echter niet weten is dat eventuele klachten niet ontstaan door chloor, maar de combinatie van chloor en het vuil van de zwemmers.

FINANCIEEL
Wat als ik de zwemles voor m'n kind niet kan betalen?
Neem contact op met de gemeente. Er zijn vaak regelingen beschikbaar die het mogelijk maken de zwemlessen te bekostigen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De regelingen, de beschikbaarheid hiervan en voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.
Je kunt ook kijken op de website www.samenvoorallekinderen.nl. Hierop hebben Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhup gezamenlijke informatie staan over hun regelingen en hoe je aanvragen voor kinderen kunt indienen om daarop aanspraak te maken. 

Wat als ik de zwemles voor volwassenen niet kan betalen?
Zou je als volwassene wel willen leren zwemmen, maar kun je het niet betalen? Informeer dan naar de mogelijkheden voor een financieel duwtje in de rug bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Waarom moet ik elke maand betalen, ook als m'n kind niet zwemt?
Het maand tarief is vast gesteld op €53,50 per maand. Deze kosten zijn vast gesteld op 44 weken les in het jaar en verdeeld over 12 gelijken delen. 

Moet ik inschrijfgeld betalen?
Ja, normaal gesproken moet je inschrijfgeld betalen. Soms hebben we acties dat dit niet hoeft.

Wat kost het diploma zwemmen? 
Het diploma zwemmen kost €45,00 per diploma. Dit en alle lessen moeten betaald zijn voordat uw kind gaat diplomazwemmen.

Op welke manier kan ik de zwemlessen betalen?
U kunt een machtiging tekenen waardoor u geen omkijken meer heeft of de betalingen gedaan worden. Wanneer u geen machtiging tekent krijgt u een iDEAL link per e-mail.

Zwemschool Shoebi
Postadres: Zalmsteek 14
3192 MC  Hoogvliet
06-46293233
E info@zwemschoolshoebi.nl
KvK 58142851
Inloggen
Toegangsnaam

Wachtwoord
Aanmelden
Wachtwoord opvragen